Research, Development and Chemical Safety Assessment on Food and Food Contact Materials

Máis información

Oferta
científica
e tecnolóxica

Presentación

¿Qué é o Food Chem Pack?

Equipo FoodChemPack Facultad de Farmacia

O Grupo de investigación FoodChemPack creouse no ano 1999, e atopase situado no Laboratorio de Bromatoloxía da Facultade de Farmacia na cal os profesores do grupo imparten docencia no grado, así mesmo como no Mestrado en Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía dos Alimentos.

O seu persoal docente e investigador esta adscrito o Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía, e pertencen a área de Nutrición e Bromatoloxía. Ademais dos membros actuais, o grupo recibe regularmente investigadores visitantes, tanto pre como postdoutorais.

Foochempack é un grupo especializado na análise química de alimentos e actualmente esta a traballar en varias liñas interrelacionadas e cun gran compoñente bromatolóxico. Estas liñas de investigación desenrólanse no campo dos materiais de contacto alimentario (seguridade, avaliación do risco e materiais activos) e das determinacións analíticas relacionadas con diferentes compoñentes dos alimentos.

Ademais, o grupo traballou e sigue ofrecendo os seus servizos a diferentes empresas nacionais e internacionais a través de diferentes contratos e convenios.

Novas

Investigacións, información,…

Workshop – Enhancing food waste valorization in the framework of ValICET Project

En el ámbito del proyecto de Investigación ValICET del programa PRIMA, el grupo FoodChemPack que coordina el proyecto, está organizando un workshop abierto a la comunidad que se realizará el próximo día 29 de mayo en el salón de grados de la Facultad de Farmacia. En este workshop, contaremos con los socios internacionales que componen el consorcio que expondrán […]

Minijornada en valorización de residuos alimentarios

Con el motivo de la visita del Profesor Joao Lima a la Facultad de Farmacia enmarcado en el programa Erasmus +, el grupo FoodChemPack está organizando una minijornada abierta a la comunidad donde se va a discutir la valorización de residuos alimentarios en diferentes ámbitos. La Jornada se celebrará el próximo 24 de abril en […]

Investigación I+D+i Proxectos Publicacións

Servizos Equipamento dispoñible Oferta Científica e Tecnolóxica

Equipamento dispoñible

Oferta Científica e Tecnolóxica