Materiais activos alimentarios

  • Estudo do uso de novas sustancias ou extractos na preparación de materiais activos.
  • Desenrolo de novos materiais mediante a incorporación de antioxidantes e antimicrobianos. Preparación de films mediante “casting”, “coating”, etc.
  • Avaliación da eficacia de sistemas activos comerciais.