Consolidación e estructuración. GRC GI-1632 Ciencia dos Alimentos. Facultade de Farmacia

Year

2014

Type

(PG) Plan Galego

Principal investigator

SENDON GARCIA, RAQUEL

Dates

31/12/2017

Financing

Reference code

GRC2014/012

Funder

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

Co-financing with European funds

NO TIENE COFINANCIAMIENTO CON FONDOS EUROPEOS