CONSOLIDACIÓN 2019 GRC GI-1632 Ciencia dos Alimentos. Facultade de Farmacia – Bromatoloxía

Year

2019

Type

(PG) Plan Galego

Principal investigator

SENDON GARCIA, RAQUEL

Dates

01/01/2019 - 20/11/2022

Financing

Reference code

ED431C 2019/30

Funder

CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADE E FORMACION PROFESIONAL

Co-financing with European funds

NO TIENE COFINANCIAMIENTO CON FONDOS ESTRUCTURALES